technologie.gastrozeho.cz
Dynamic - tyè mixovací na pyré MASTER
Dynamic - tyè mixovací na pyré MASTER
Vyrobena z nerezové potravináøské oceli. Pøíslušenství k motorovému bloku - tyè mixovací na pyré Dyn...
Cena: 14 944 Kè